2014 / LOT

Årsmelding for 2014

LOTs tillitsvalgte har i 2014 bestått av følgende personer

Styret
Leder:              Reidun Forbes
Nestleder:       Paul-Erling Lia
Kasserer:         Finn Salvesen
Sekretær:        Anita Breivold
Styremedlem: Astrid Linnebo
Varamedl.:      1) Jan Willy Kleven og 2) Helge Uldal

Hyttekomite:
Reidun Forbes (utleieansvarlig)
Helge Uldal
Alf Hæstad
Svein Evnum
Jørn Thore Solaas

Revisor
Lars Anfinn Ekornseter

Valgkomite
Bjørn Egil Hansen
Anne Kleven
Camilla Bjørnestad Stene

Fellesturer og arrangement i 2014:
Søndag 06.04 – Justøya, Finn, 23 deltakere.

Torsdag 24.04 – Løyperydding, Paul Erling, 6 deltagere.

Søndag 27.04 – Badstufjellet, Alf, 47 deltakere, inkludert turfølget fra Høvdingen.

Torsdag 08.05 – Løyperydding, Reidun, ingen deltagere. Dugnaden avlyst. Været…

Søndag 11.05 – Hisåsen, Astrid og Salve, 8 deltagere.

Søndag 26.05 – Kjerkevegen i Vegusdal, Reidun, 24 deltagere.

Lørdag – søndag, 24.05 – 25.05. Sosialt samvær og dugnad på Trottohytta. 8 deltakere.

Søndag 24.08 – Fløreneslandet, Paul Erling, 16 deltakere.

Søndag 14.09 – Langtur, fra Kaldvell og hjem, utsatt fra 7. til 14. sept, Finn, 13 deltagere.

Søndag 21.09 – Trottohytta på Heimdalsheia, Reidun, 17 / 26 deltakere. LOS-tur.

Søndag 28.09 – Rossefjell, Helge, 18 deltakere.

Søndag 26.10 – Slettfjellet, Justvik, Svein, 12 deltagere.

Søndag 06.11 – Måneskinnstur, Hauefjell, Kaldvell, Astrid og Salve, 4 deltakere.

Søndag 02.12 – Nissetur med fakler og grøt, Reidun og Astrid, 37 deltakere.

Kommentar:
Oppslutningen har vært variabel, men brukbar. En viss økning er å spore. Enkelte turer, som nisseturen i Borkedalen første søndag i advent, er blitt svært populære og trekker mye folk. Det er hyggelig.

Den etterspurte langturen ”Fra Kaldvell og hjem”, ble, til glede for mange, endelig gjennomført. Nye turer er under oppseiling og kommer i turprogrammet som er under utvikling nå.

I våre turprotokoller på toppene har vi i 2014 oppsummert følgende besøk:

Turtopp 2014 2013 Forskjell Forskjell i %
Trotto 243 544 – 301
Vardehei 3377 2424 + 953 + 40 %
Sovehei 3728 2426 + 1302 + 35 %
Olashei 4118 2694 + 1424 + 53 %
Skifjell 5902 4020 + 1882 + 46 %
Kniben 5039 3820 + 1219 + 32 %
Fløresteinen 3744 3298 + 446 + 14 %
Barbros slott 955 + 955 Ny topp i år
Totalt 27106 19226 + 7880 + 41 %

 

Løypenettet, løyperydding og dugnad
Oppgradering av løypenettet har fortsatt i 2014. Dette er utført på dugnad i 2014:

 • Ferdigstillelse av bro og klopper i Hestedalen i november 2013. Ca 25 timer.
 • Drenering og rydding av løype fra Gaupemyr via Barbro Slott til Trykkbasseng. Ca 20 timer.
 • Bygging av nye rekkverk på løypa fra Kaldvell til Hauefjell. Ca 15 timer.
 • Bygging av 2 klopper, drenering og rydding i løypa fra Sovehei og nordover. Ca 35 timer.
 • Bygging av 2 klopper, drenering og omfattende rydding av løype fra Teinemyr til Pumpestasjonen ved Grimevann. Ca 55 timer.
 • Bygging av 2 klopper, rydding og drenering av løype fra Storemyr mot Olashei Reservatet (den løypa som Olashei Løpet benytter). Ca 45 timer.
 • Bygging av klopp, drenering og rydding av løype mellom Seljelia og Lysløypa. Ca 30 timer.
 • Rydding løype Storemyr – Skifjell. Ca 5 timer.
 • Bygging og reparasjon av klopper i Hestedalen. Ca 20 timer.
 • Rydding løype Furulia –Lysløypa. 3 timer.
 • Rydding og drenering av løype fra nord i Lysløypa til Sandvad. Ca 20 timer.
 • Rydding av sti mot Byttingshei. Ca 10 timer
 • Rydding av vindfall i Hestedalen. Ca 5 timer
 • Tillagning og beising av ca 390 60 cm lange bord til klopper er gjort på dugnad. Ca 20 timer.

Prosjektene over har blitt gjennomført på dugnad av 16 personer som en eller flere ganger har vært med på dugnadene. Oversikten over viser at det minimum er utført ca 300 dugnadstimer hittil i år som er på nivå med 2013. I tillegg er det gjort rydding av løyper i egenregi uten at dette er med her.

Avtale med kommunen
LOT og kommunen har for ca. 6 år siden inngått en avtale vedrørende samarbeid om løyperydding. Dette innebærer et løfte om pengestøtte til vedlikehold av turløyper, med dekning av årlige utgifter på inntil kr. 15.000,-.

Nye kartplater / skilting
I 2014 kom det ut ei ny turbok i Lillesand, uten at LOT var involvert i dette prosjektet. Vi har imidlertid fått lov til å bruke de kartene som er brukt i boka, og planen er å sette opp kartplater i terrenget for å øke tryggheten og tilgjengeligheten til turgåere. Vi vil selv tegne inn de traseene og punktene vi mener er riktige. Vi er i kontakt med Terjes Trykkeri for dette oppdraget.

Vi har fått økonomisk støtte på kr 9000,- og fått frist til april med å iverksette arbeidet.

Grasrotandel gjennom Norsk Tipping
LOT er registeret i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og blitt deltaker i Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper eller spiller Lotto kan bestemme at 5 % av deres innsats øremerkes foreningen. I 2014 var inntektene fra dette 403 kroner. Vi håper på støtte fra mange av medlemmene våre.

Hjemmesiden vår
I to år har LOT vært på nett med hjemmesiden http://www.lillesandturistforening.no. Vi gjør vårt beste til at den gir inspirasjon til å få folk ut og å delta på våre. Vi jobber etter evne. Har du besøkt siden vår..?

Trekning på turbøkene
På styremøtet 4. desember ble det trukket ut 32 gevinster til turgåere som var registrert i turbøkene på toppene. Vi er takknemlige for alle som sponset oss med gevinster.

Trottohytta
Hytta utgjør fremdeles en forholdsvis stor utgiftspost på driftsbudsjettet sammenlignet med leieinntektene. Den er godt vedlikeholdt og veldig trivelig. Dugnadsarbeidet er sosialt og trivelig, der godt humør og innsats følges av god mat.

På dugnaden i mai 2014 ble følgende gjort:

 • Køyesengene (2 underkøyer) er utvidet fra 75 til 120 cm.
 • Nye madrasser er på plass, 120 x 200 cm, samt nye laken til disse.
 • Gulvlist ved kjøkkenbenken er fikset.
 • Småting er supplert med i skuffer og skap.
 • Vi har ryddet både ute og inne.
 • Torvtaket er ettersett.
 • 2 vegger er beiset.
 • Bålplassen er ryddet.
 • Vedskjulet er ryddet.
 • Vinduene på hems og soverom har fått insektsnetting.
 • Gardin mellom stua og hemsen er montert, mot varmetap og som avlukke.
 • Dobark er på plass.
 • Fundamentene under hytta ble ettersett. Ett ble skiftet, fra leca til gråstein. Jord ble gravd bort for at de andre ikke skulle forvitre mer. Flere må skiftes etter hvert.
 • Felles middag og frokost er spist og nytt.

Planer framover:

 • Skifte flere fundamenter, sementblokker.
 • Beise yttervegger.
 • +++
  Høstens dugnad ble avlyst på grunn av lite tilgjengelig mannskap.

Skisøndager
2014-vinteren ble ingen skivinter. Alle de planlagte søndagene ble avlyst, inkludert Heimdalsløpet.

Kontaktperson for utleie av hytta er Reidun Forbes.

Vindkraftsaken har berørt oss, spesielt med hensyn til Trotto. Det er lite nytt som er avklart i 2014.

Økonomi
LOTs økonomiske stilling er fortsatt solid. Vi er takknemlige for pengegave fra Lillesands Sparebank. Vi har fremdeles et godt samarbeidet med Trimtex Sport A/S, som dekker våre annonseutgifter, samt at de stiller med gavekort som gevinster til trekningen vår.

Alt i alt kommer vi ut med et driftsoverskudd på kr 8617. Det er et godt driftsresultat som fremkommer uten bruk av renteinntekter av fondskapitalen i bank. Renteinntektene på fondskapitalen var i 2014 på 15.136 kroner. Avkastningen er i dag liten på grunn av det generelt lave rentenivået i markedet. Det er først og fremst fondskapitalen som er bærebjelken i foreningens økonomiske fundament. Denne gir oss både handlingsrom i forhold til nye tiltak og trygghet for å kunne dekke uforutsette utgifter. Det henvises ellers til regnskapet under sak nr. 6 som fremlegges av kasserer Finn.

Medlemsmassen
Det var 292 som betalte kontingent i 2014. Listen består av 300 navn. Det er 8 som ikke har betalt i 2014. Medlemstallet er relativt stabilt, og utgjorde per 31.12.2014 193 familiemedlemskap, 91 enkeltmedlemskap og 8 livsvarige medlemmer. Hvis vi regner 3 medlemmer per familiemedlemskap, betyr dette en medlemsmasse på omtrent 700 medlemmer.

Seniorgruppa og Ruslegruppa
Gruppene er selvstyrte og har stor aktivitet. 

Til slutt
Alt i alt har 2014 vært et godt driftsår med stor aktivitet både når det gjelder turer, rydding, opparbeiding og merking av løypenettet rundt Lillesand. Vi har også hatt god mediadekning.

Vi sender ut årsmelding og turprogram til samtlige medlemmer sammen med årskontingenten. I tillegg til god medieomtale kommer opplysninger om LOTs aktiviteter her på foreningens hjemmeside.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s