2020 / Turmuligheter

Samling av «Ukens turforslag»

Under følger en oversikt over «Ukens turforslag» presentert til nå: Uke 32: Rundtur Sentrum-Seljelia-Holta Uke 31: Frydentopp – rundtur Barbro Slott – Bjørkestøl Uke 30: Kniben – rundtur fra Kaldvell Uke 28: Rundtur fra Borkedalen til Skifjell Uke 27: Sandvad – Sovehei rundtur Uke 25: Flørenes – rundtur over Fløresteinen Uke 24: Bjørkestøl -Rundtur Eftevannåsen – … Les videre

Turmuligheter

Olashei

Olashei med sine 166 m.o.h gir panoramautsikt både innover i landet og utover mot sjøen. Turen opp hit går gjennom et vekslende landskap med blåbærskog, lyngheier, myrer og skogstjern. Et flott alternativ til turen beskrevet under med utgangspunkt ved Grimenesveien/Storemyrbroa kan finnes her. God parkering finnes ved Møglestu skole/Prestholt barnehage. Fra parkering følges veien innover … Les videre

Turmuligheter

Kaldvell og Kniben

Kniben kalles også Kaldvellkniben. Du kan starte turen til Kaldvellkniben fra innkjørselen til det gamle sykehjemmet ved Rv420. Parkering kan skje ved merket parkeringsplass ved innkjørselen til Engelshei (ved barnehagen) eller på den store parkeringsplassen oppe ved Kalvild gård/konferansesenter. Ikke parker nede ved den gamle butikken ved Rv 420. Parker heller ikke inne på området … Les videre

Skifjell
Turmuligheter

Skifjell

Løypene til Skifjell har mange utgangspunkter nord og vest for Lillesand sentrum. Du kan starte fra Borkedalsstemmen og komme inn på løypenettet Holta Idrettsplass Kroksteinåsen (ved barnehagen) Øvre Hestheia ( ved vanntårnet) MA / Norton (Sandvad), langs veien til Birkeland eller fra  Storemyr Industriområde ( ca 200 meter etter at en har passert E-18 på vei til Birkeland. … Les videre