2018 / Årsmøte / Årsmelding / Styret informerer

Årsmelding for 2017

LOTs tillitsvalgte har i 2017 bestått av følgende personer:

Styret
Leder: Reidun Forbes 1 år av gangen på valg
Nestleder: Paul-Erling Lia har sittet 1 år ikke på valg
Kasserer: Finn Salvesen har sittet 1 år ikke på valg
Sekretær: Anita Breivold har sittet 2 år på valg
Styremedlem: Svanhild Rosseland har sittet 1 av 2 år ikke på valg
Varamedlem: 1) Jan Willy Kleven har sittet 2 år på valg
2) Helge Uldal 1 år av gangen på valg

Hyttekomité:
Reidun Forbes (utleieansvarlig) har sittet 1 av 2 år ikke på valg
Helge Uldal 1 år av gangen på valg
Alf Hæstad har sittet 1 av 2 år ikke på valg
Trygve Løland har sittet 2 år på valg
Jørn Thore Solaas har sittet 2 år på valg

Valgkomité
Bjørn Egil Hansen har sittet 2 år på valg
Camilla Bjørnestad Stene har sittet 2 år på valg
Tone Vareberg har sittet 1 år ikke på valg, men har trukket seg fra valgkomiteen

Revisor
Lars Annfinn Ekornseter har sittet 1 av 2 år ikke på valg

Fellesturer og arrangementer i 2017:
Søndag 2. april Kniben Jørn Thore 21 deltagere
Søndag 30. april Baneheia / Bervannet Astrid & Reidun 16 deltagere
Søndag 7. mai Råmundshelleren + Håstølknuten Paul-Erling 10 deltagere
Torsdag 11. mai Løyperydding Paul-Erling / Finn 10 deltagere
Søndag 14. mai Elshommeren Trygve 12 deltagere
Lørd/sønd 20.-21.mai Dugnad på Trotto Helge / (Reidun) 8 deltagere
Søndag 3. sept Futevegen Reidun 11 deltagere
Søndag 10. sept. Skifjell og Olashei Svanhild 3 deltagere
Søndag 24. sept Trottohytta (også LOS-tur) (Reidun) Trygve 22 deltagere
Søndag 1. okt Barnevandrerstien over Tveideråsen Trygve 1 deltager (flom)
Søndag 8.okt Hæstadneset , Hæstadveden Alf Hæstad 8 deltagere
Torsdag 2. nov Måneskinnstur / lyktetur Helge og Svanhild 17 deltagere
Søndag 3. des. Nissetur med fakler og grøt Reidun og Astrid ++ 50 deltagere

Oppslutningen har også i 2017 vært ganske så variabel, fra 1 til 50 deltagere.

Besøkstall på toppene.
Enda en gang flott resultat, nesten helt likt antall som i 2016. Over 25000 personer har skrevet seg inn!

Løypenettet, løyperydding og dugnad
I 2017 (fra 1.november 2016 til 31. oktober 2017) er det gjennomført følgende på dugnad:

A. Rydding etter storm i november 2016. Det ble utført minst 120 dugnadstimer i tilknytning til dette. Det ble søkt Lillesand Kommune om midler til dekning av innkjøp av motorsag, men denne henvendelsen er aldri besvart. Vi fikk midlertid tilbud om gave fra privatperson i form av motorsag.

B. Merking og skilting av omlagt sti mellom Karinsmyr og toppen på Olashei i november 2016. Ca. 8 timer.

C. Rydding av stien fra Vestlandske Hovedvei til Såteholla i november 2016. Ca. 7 timer.

D. Drenering av stien mellom Vestlandske Hovedvei og Såteholla i april. Ca. 10 timer.

E. Bygging av steintrapp på nordsiden av Stikselva mellom Kaldvell og Lonestem i april. Ca. 7 timer.

F. Bygging av ny bro på Kaldvellmyra + utbedring av sti fra 1000 års plassen til Kaldvellmyra i april. Ca. 37 timer.

G. Bygging av klopp (Helges Klopp) på ca.10 meter og utbedring av stier mellom Borkedalen og Øvre Hestheia i mai. Ca. 26 timer.

H. Bygging av klopp på over 20 meter på stien mellom Bjørkestøl og Teinemyr i mai. Ca. 38 timer.

I. Oppmåling av avstander på stiene på Olashei og Kaldvell med tanke på fremtidig skilting, Utført mai. Ca. 20 timer.

J. Bygging av klopp på over 30 meter på stien mellom Storemyrbroa og Olashei i august. Ca. 68 timer.

K. Befaring med representanter fra Fylkesmannens Miljøavdeling og Statens Naturoppsyn i Olashei Naturreservat med tanke på stiutbedringer. September. Ca. 10 timer.

L. Bygging av 10 meter klopp på stien mellom Sandvad og Skifjell i september. Ca. 25 timer.

Tallene for 2017 sammenliknet med 2016
Turtopp 2017 2016 + / –
Skifjell 5723 5889 – 166
Olashei 3863 3740 + 123
Trotto 234 285 – 51
Fløresteinen 4084 3900 + 184
Kniben 4122 4489 – 367
Vardehei 2981 2764 + 217
Sovehei 2878 2919 – 41
Barbros slott 1612 1448 + 164
Totalt 25497 25434 + 63

M. Restaurering av varden på Olashei i oktober. Ca. 5 timer.

N. Et stort prosjekt i 2017 har vært skilting av stiene på vestsiden av Birkelandsveien mot Skifjell. Skiltene er utformet etter norsk Standard (DNT’s Turskiltprosjekt). Prosjektet er støttet med kr 25.000 fra Aust- Agder Fylkeskommune og kr 40.000 fra Lillesand Kommune. Dette dekker omtrent materialkostnadene. Prosjektet gjør at stiene til Skifjell er skiltet fra Borkedalen, Holta, Tunveien, Hvitveislia, Øvre Hestheia, Kroksteinåsen, Sandvad og Storemyr. Mellom 15 og 20 km sti er skiltet. Det er satt opp 65 skilt på 32 steder i terrenget. Skiltene er montert i lyktestolper rundt Borkedalsstemmen og ellers montert på 2,5 meter lange eikestokker som er gravd ned i terrenget eller boret fast til fjell. Forarbeidet til skiltingen som bestod av måling av stilengder (målt med trillehjul slik at angitte avstander bør være på 100 meteren korrekte), synfaring av skiltplassering, uttegning av skilt, valg av leverandør, oppfølging av leverandør og kvalitetskontroll av skiltene ble utført fra mai til september, og det ble utført ca 100 dugnadstimer i tilknytning til dette.

Oppsetting av skilt er utført i oktober, og det er arbeidet ca. 165 dugnadstimer.

Takk til grunneierne i området som har vært velvillige til skiltprosjektet.

Prosjektene over er blitt gjennomført på dugnad av 19 personer som en eller flere ganger har vært med på dugnadene. Oversikten over viser at det minimum er utført ca. 635 dugnadstimer i år, noe som er på samme nivå som i 2016 (585 timer). I tillegg er det gjort en del rydding av løyper i egen regi uten at dette er med her.

Vi må få takke grunneierne i og rundt Lillesand for positiv holdning til vårt arbeid. I 2017 må vi få rette en spesiell takk til Dagfinn Grimenæs som ved siden av positiv holdning har hjulpet oss med transport av 200 klopp bord 700 meter inn i terrenget fra Pumpestasjonen ved Grimevann. Det samme gjelder Elma Liane/Nils Magne Ottersland som fraktet ca. 280 kloppbord 1,5 km opp i terrenget fra Storemyrbroa. Dette har sparte oss for mye tungt bærearbeid.

Videre en stor takk til Beate og Wolfgang på Lillesand Hotel Norge for invitasjon til middag for hele dugnadsgruppe. Arrangementet ble flott gjennomført med nydelig mat den 30.10.2017.

Direkte kostnader som LOT har hatt utenom skiltprosjektet består av innkjøp av kloppbord og andre trematerialer, kjøp av ny motorsag, erstatning av ødelagte spader og sager mm, syrefaste skruer og drivstoff til motorsag, boremaskin og ryddesag. Videre har LOT kostnader til ulykkesforsikring av dugnadsdeltagere.

LOT – DUGNADSOPPGAVER 2018
Postene 1-3 står igjen fra listen for 2017.

1. REKKVERK PÅ STIEN FRA KALDVELLELVA MOT HAUEFJELL

2. UTBEDRING AV STIEN GJENNOM HESTEDALEN

3. DIVERSE ARBEIDER PÅ STIENE OPP MOT OLASHEI OG SOM LIGGER INNENFOR NATURRESERVATET

4. STIEN LANGS BORKEDALSVANNET FRA BORKEDALEN UNDER HVITVEISLIA

5. STIEN OPP MOT SKIFJELL FRA DEN LANGE KLOPPEN

6. KLOPP FRA TEINEMYR MOT PUMPESTASJONEN VED GRIMEVANN

7. ALLE LØYPER OG STIER

Avtale med kommunen
LOT og kommunen har for ca. 9 år siden inngått en avtale vedrørende samarbeid om løyperydding. Dette innebærer et løfte om pengestøtte til vedlikehold av turløyper, med dekning av årlige utgifter på inntil kr. 15.000,-.

Det store skilt-prosjektet!
Skiltene er plassert i terrenget som beskrevet under dugnad. For et imponerende arbeid!

Hjemmesida vår
I fem år har LOT vært på nett med hjemmesiden http://www.lillesandturistforening.no. Vi gjør vårt beste til at den gir inspirasjon til å få folk ut og å delta på turene våre. Vi jobber fremdeles etter evne.

LOT på facebook
Nytt av året er at Turistforeningen er på facebook. Noen syns nok det er lettere å finne oss der enn på nettsida, men vi er nå på begge kanaler. Det ligger fyldigere informasjon på nettsida, men du må gjerne like oss på facebook og følge oss der.

Frivillighetsprisen 2017
Den jobben som turistforeningen gjør, både med turer, merking, skilting og løypevedlikehold, baserer seg på dugnad. Det er også i år utført utallige dugnadstimer av ivrige ildsjeler. Alt dette arbeidet resulterte i at LOT fikk frivillighetsprisen for 2017. Det er vi glade for og stolte av! Å bli satt pris på er stas, og at det også gagner så mange, er drivkraft til videre arbeid. Pokal og diplom vil få et friskt hjem på Trottohytta.

Trekning på turbøkene
På styremøtet 30. november ble det trukket ut 34 gevinster til turgåere som var registrert i turbøkene på toppene. Vi er takknemlige for alle som sponset oss med gevinster.

Sponsor
Fra og med året 2017 har vi hatt Lillesands Sparebank som hovedsponsor for annonser i avisen. Fra og med 2017 trakk Trimtex seg som sponsor for annonsene, men de fortsetter heldigvis som hovedsponsor for gevinster på trekningen på turbøkene.

Turbok-kasser
Med jevne og ujevne mellomrom må vi skifte ut kassene som turbøkene ligger i. Dette syrefaste arbeidet har Asbjørn Guttormsen stått for. En solid takk for positiv innstilling og godt arbeid.

Trottohytta
Åpen hytte. 2017 ble heller ingen skivinter. Heimdalsløpet ble avlyst.

Kontaktperson for utleie av hytta er Reidun Forbes.

Vindkraftsaken. Vi følger saken og har sendt inn høringsuttalelse.

Hytta utgjør fremdeles en forholdsvis stor utgiftspost på driftsbudsjettet sammenlignet med leieinntektene. Den er godt vedlikeholdt og blir bare mer og mer trivelig. Dugnadsarbeidet er sosialt og også trivelig, der godt humør og innsats følges av god mat. I 2017 kjøpte vi også ny komfyr.

UTFØRT PÅ TROTTO PÅ DUGNADEN 20.-21. MAI-2017:

· Beiset vegger ute, rødbrunt

· Ryddet og sortert i verksted / boden

· Fått fraktet inn og installert ny gasskomfyr

· Kjøpt inn masse stearinlys

· Ryddet bålplassen og fjernet den som var laget like utenfor trammen.

· Beiset trammen bak

· Renset avløpet ute

Planer i neste runde:

Beise sørvest- og nordvestveggen

Nytt kjøleskap

Nye sengelamper

Nytt hovedbatteri

Benk på trammen / verandaen?

Kjetting fra takrenne?

Nytt hyllesystem for ulltepper, på tomannsrommet.

Merke skuffer og skap på nytt

Tetningslist peisovn

Evt «flislegge» veggen bak komfyren.

Anskaffe småutstyr ifølge liste etter dugnad

Økonomi
LOT s økonomiske stilling er solid. Vi er takknemlige for pengegave fra Lillesand Sparebank, som også har dekket våre annonsekostnader.

Vi har videre et godt samarbeid med Trimtex Sport AS som er vår hovedsponsor for turbok-lotteriet. Videre har LOT avtale med Lillesand Kommune om bidrag til delvis dekning av kostnader knyttet til oppgradering og vedlikehold av løypenettet..

Årsregnskapet er gjort opp, og med et overskudd. Videre har fondet gitt noen renteinntekter.

Det henvises ellers til regnskapet, sak nr 6 som fremlegges av kasserer Finn.

Grasrotandel gjennom Norsk Tipping
LOT er registeret i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og blitt deltaker i Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper eller spiller Lotto kan bestemme at 5 % av deres innsats øremerkes foreningen. I 2017 var inntektene fra dette på hele 15.418 kroner. Vi håper fremdeles på støtte fra mange av medlemmene våre.

Økonomisk støtte – og takk for det
LOT samarbeider med fylket, kommunen og velvillige grunneiere. Turistforeningen takker Lillesand kommune for økonomisk støtte til nye skilt i Holta og Borkedalenområdet, og Fylkeskommunen for tilsvarende støtte når det gjelder Skifjell, Hestheia og Kroksteinåsen. Alt det praktiske arbeidet er utført av spreke og dugnadsvillige entusiaster.

Videre fikk vi gaveinntekter fra Lillesands Sparebank på 10.000 kroner, samt 20.000 kroner i Frivillighetsprisen 2017.

Medlemsmassen
Medlemstallet er relativt stabilt – vi hadde 10 færre medlemmer enn året før – og utgjorde per 31.12.2017 192 familiemedlemskap, 103 enkeltmedlemskap og 8 livsvarige medlemmer. Hvis vi regner 3 medlemmer per familiemedlemskap, betyr dette en medlemsmasse på omtrent 700 medlemmer.

Seniorgruppa og Ruslegruppa Gruppene er selvstyrte. Ruslegruppa går tur hver tirsdag og Seniorgruppa går tur hver onsdag, fra august til mai.

Til slutt
Alt i alt har også 2017 vært et godt driftsår med stor aktivitet både når det gjelder turer, rydding, skilting, opparbeiding og vedlikehold av løypenettet rundt Lillesand. Vi har også hatt god mediedekning igjennom året, som – for oss – går over i historien som enda et Friluftslivets år.

Vi fortsetter inn i 2018 med like mye fokus på friluftsliv som hvert år.

Vi sender ut medlemskort og turprogram til samtlige medlemmer sammen med årskontingenten den nærmeste tiden. Årsmeldingen vil i år bli lagt ut på hjemmesida vår.

Opplysninger om turer og LOTs aktiviteter finner du på foreningens hjemmeside http://www.lillesandturistforening.no, og fra nå også på facebook.

Fra 2018 vil vi også få opprettet en VIPPS-konto. 507940

Årsmelding 2017, v/ Anita, – med innspill fra styret.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s