Årsmøtereferat 2012
Nyheter / Styret informerer

Årsmøtereferat 2012

ÅRSMØTE I LILLESAND OG OMEGN TURISTFORENING TORSDAG 9. FEBRUAR 2012 Sak nr. 5 ÅRSMELDING FOR 2011   Foreningens tillitsvalgte har i 2011 bestått av følgende personer: Styret Leder:              Tor Malvin Bakke Nestleder:       Reidun Forbes Kasserer:         Finn Salvesen Sekretær:        Anita Breivold Styremedlem: Astrid Linnebo Varamedl.:      1) Håvard Lindland og 2) … Les videre

HEI, VIL DU BLI MEDLEM  I TURISTFORENINGEN?
2012

HEI, VIL DU BLI MEDLEM I TURISTFORENINGEN?

Ønsker du å bli medlem, kan du enten ta med deg en giro fra turkassene på en av toppene, eller bare betale inn kr 125,-  for enkeltmedlemsskap eller kr 200,- for familiemedlemsskap til kontonummer 2850.21.30279. Merk innbetalingen med navn og adresse. Velkommen! Lillesand og Omegn Turistforening er en liten, lokal turistforening som jobber for å gi … Les videre